Ana Sayfa   |   İlgili Linkler   |   İletişim


Şüphe Endeksi:
 

Viseral

Nörolojik

Psikiyatrik

Çok Kuvvetli

Her bir sempton için 40 puan
Vertikal supranükleer bakış
Jelastik kataplexi
Toplam :
0

Kuvvetli

Her bir sempton için 20 puan
Açıklanamayan uzamış neonatal sarılık yada kolestaz Presenil kognitif bozukluk yada demans
Hepatomegalinin eşlik ettiği veya etmediği açıklanamayan izole splenomegali (öyküsü yada varlığı)
Toplam:
0
0

Orta

Her bir sempton için 10 puan
Ataksi, sarılık yada düşme Psikotik semptomlar
Dizastri ve/veya disfaji
Distoni
Toplam:
0
0

Zayıf

Her bir sempton için 5 puan
Edinilmiş ve ilerleyici spastisite Tedaviye dirençli psikiyatrik semptomlar
Diğer psikiyatrik bozukluklar
Toplam:
0
0

Yan Bulgular

Her bir sempton için 1 puan
Fetal Hidrops Hipotoni Çoçuklukta ve adölesan döneminde zarar verisi veya agresif davranışlar
Fetal asit olan kardeş öyküsü Gelişim basamaklarında gecikme
Nöbet (parsiyel veya jenarize)
Miyoklonus
Summa:
0
0
0

Viseral + Psikiyatrik (40 puan)

Viseral + Nörolojik (40 puan)

Psikiyatrik + Nörolojik (20 puan)

Kombisyonlar
0
0
0

Aile hikayesi:

1. derece
40 puan

NP-C teşhisi almış anne, baba yada kardeş

2. derece
10 puan

NP-C teşhisi almış kuzen

Toplam

0

NPC Puan

0

Açıklama >


NP-C tahmini toplam risk puanının değerlendirilmesi :

<40 Düşük Olasılık
Öncelikle diğer olası tanıları düşününüz
41-69 Orta Olasılık
Hastanın takibi önerilir. Tüm bulguları zaman içinde yeniden gözden geçiriniz ve NP-C Konusunda deneyimli bir klinik ile iletişime geçiniz.
≥70 Yüksek Olasılık
NP-C'ye yönelik ileri tanısal testler için vakit kaybetmeden NP-C konusunda deneyimli bir klinik ile iletişime geçiniz.